Với những nỗ lực không ngừng của hơn 400 cán bộ, nhân viên, Tân Phát đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong suốt hơn 20 năm qua.

Chứng nhận – Bằng khen

 slurrypumps  |
 
slurrypumps  |
 
WaterPump  |
 
SlurryPump  |
 
MiningSlurryPump  |
 
MineralProcessingMiningCentrifugalSlurryPump  |
 
SlurryPumps  |
 
submersibleslurrypump  |
 
BlenderFracPump  |
 
SlagSlurryPump  |
 
VerticalSlurryPump  |
 
ChemicalPump  |
 
AllPumps  
 
SubmersibleSlurryPump  |
 
EndSuctionWaterPump  |
 
MultistageWaterPump  |
 
MixedFlowWaterPump  |
 
VerticalMultistagePump  |
 
SlurryPumpSpareParts  |
 
SubmersibleSlurryPump  |
 
VerticalSlurryPump  |
 
HorizontalSlurryPump  |
 
ChemicalPump  |
 
SubmersibleSewagePump  |
 
SelfPrimingPump  |
 
slurrypumps  |
 
SlurryPump  |
 
slurrypumps  |
 
SlurryPump  |
 
MiningSlurryPump  |
 
SlurryPump  |
 
SlurryPumps  |
 
newsubmersiblepump=  |
 
Newsubmersiblepump  |
 
SubmersiblePumpsfordrainage  |
 
Submersiblepump  |
 
SlurryPumps  |
 
Newsubmersiblepump  |
 
Newsubmersiblepump  |
 
battlemaxslurrypumps  |
 
Slurrypump|BattlemaxSlurrypump  |
 
BattlemaxSlurryPump3x2c-hcforMining  |
 
BattleHeavyDutySlurryPumps  |
 
BattlemaxSlurryPumpingSolutions  |
 
BattlemaxHeavyDutySlurryPumps  |
 
PumpandAbrasionTechnologies  |
 
FilterPresses  |
 
HorizontalSlurryPump  |
 
PUMP&ABRASION  |
 
battlemax_slurry_pumps  |
 
attlemax_slurry_pumps  |
 
BattlemaxSlurrypump  |
 
slurry pump, water pump, sewage pump, chemical pump,submersible sewage pump, dredging pump  |
 
bronze material electric sea water pumps  |
 
electric fire pump  |
 
Self Priming Pump With Motor,Company News  |
 
cantilever centrifugal stainless chemical pump  |
 
2 Sets Submersible Sand Dredging Pump For Indonesia  |
 
stainless steel 40m3 water pump  |
 
low pressure centrifugal water pump  |
 
float switch submersible sewage pump  |
 
1 Sets Submersible Sand Dredging Pump In Vietnam  |
 
corrosion resistant fluoroplastic chemical pump  |

Giải thưởng

   Với thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu ôtô, thiết bị dạy nghề, Tân Phát Equipment là một trong số ít các doanh nghiệp tại Việt Nam duy trì được lượng tồn kho về thiết bị cung cấp cho các trường dạy nghề, các dự án công nghiệp và xưởng dịch vụ ôtô. Nhờ đó, tiến độ, quy trình và hiệu quả dự án là những yếu tố luôn được Tân Phát Equipment đảm bảo.