Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT

Trụ sở: 168 Phan Trọng Tuệ – Thanh Trì – Hà Nội
ĐT : 04 3681 2043 / Fax : 04 3681 2042
Email :
tanphat@tanphat
Website: www.tanphat.com