Dầu nhờn bôi trơn

Dầu động cơ xe tải chạy xăng

Model: Havoline proDSn Fully Synthetic ECO 5 SAE 5w30 (tổng hợp)

Liên hệ

Dầu động cơ xe tải chạy xăng

Model: Havoline ProDS Fully Synthetic LE SAE 5w40 (tổng hợp)

Liên hệ

Dầu động cơ xe tải chạy xăng

Model: Havoline Synthetic Blend SAE 5w30, 10w40 (bán tổng hợp)

Liên hệ

Dầu động cơ xe tải chạy xăng

Model: Havoline Formula SAE 10w30, 15w40, 20w50 (gốc khoáng)

Liên hệ

Dầu động cơ xe tải chạy xăng

Model: Havoline Motor Oil Extra SAE 20w50 (gốc khoáng)

Liên hệ

Dầu động cơ xe tải chạy xăng

Model: Havoline SF Engine Oil 20w40

Liên hệ

Dầu động cơ xe tải chạy diesel

Model: Delo Gold Ultra 15w40, 20w50

Liên hệ

Dầu động cơ xe tải chạy diesel

Model: Delo Silver Multigrade 15w40, 20w50

Liên hệ

Dầu động cơ xe tải chạy diesel

Model: Delo Silver 10w30

Liên hệ

Dầu bánh răng hộp số

Model: Delo Gear EP4 90, 140

Liên hệ

Dầu thủy lực chống mài mòn

Model: Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Liên hệ

Dầu thủy lực chống mài mòn

Model: Rando HD 32, 46, 68

Liên hệ

Dầu thủy lực (không kẽm, ko tro)

Model: Clarity Hydraulic Oils AW 22, 32, 46, 68, 100

Liên hệ

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp

Model: Meropa 100, 150, 220, 320, 460, 680

Liên hệ

Dầu bánh răng hở

Model: Meropa 1000

Liên hệ

Dầu bánh răng tổng hợp

Model: Meropa Sythentic EP 220

Liên hệ

Dầu bánh răng tổng hợp

Model: Meropa Sythentic EP 320

Liên hệ

Dầu bánh răng tổng hợp

Model: Meropa Sythentic EP 460

Liên hệ

Dầu tua-bin thủy điện

Model: Regal R&O 32

Liên hệ

Dầu tua-bin thủy điện

Model: Regal R&O 46

Liên hệ

Dầu tua-bin thủy điện

Model: Regal R&O 68

Liên hệ

Dầu tua-bin nhiệt điện

Model: GST 32

Liên hệ

Dầu tua-bin nhiệt điện

Model: GST 46

Liên hệ

Dầu tua-bin nhiệt điện

Model: GST 68

Liên hệ
Gọi cho chúng tôi
0961 69 33 81
Zalo
0961 69 33 81
Facebook
Twitter
Youtube